GRAFZORG

Het overlijden van een dierbare blijft een aangrijpende gebeurtenis. Dat daarbij een grafmonument een belangrijke rol speelt, spreekt voor zich. Het is een plek op de begraafplaats waar men als nabestaanden troost kan vinden. Vanzelfsprekend zorgt men ervoor dat de laatste rustplaats van een dierbare er goed verzorgt uit ziet. Soms is men door omstandigheden niet meer in staat het graf zelf te verzorgen. Dan kan de laatste rustplaats een belasting worden waarbij men wellicht genoodzaakt is het onderhoud aan anderen over te laten.

Een met zorg en respect onderhouden grafmonument is immers een geruststellende gedachte. Daarom bieden wij onderhoudscontracten aan voor het grafmonument in de regio Achterhoek.

Uitvaartzorg Kremer biedt twee onderhoudscontracten aan.

Contract standaard:

  • Schoonmaken grafmonument zes keer per jaar rekening houdend met nationale feestdagen en de geboorte en sterfdatum
  • Verwijderen van blad en vuil
  • Losharken aarde

Kosten € 85,00 per jaar

Contract plus:

  • Schoonmaken grafmonument twaalf keer per jaar rekening houdend met nationale feestdagen en de geboorte en sterfdatum
  • Verwijderen van blad en vuil
  • Losharken aarde

Kosten € 150,00 per jaar

Wilt u meer informatie of een onderhoudscontract afsluiten belt u dan met uitvaartzorg Kremer 0314-700524