Privacyverklaring Uitvaartzorg Kremer te Doetinchem

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Uitvaartzorg Kremer kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Uitvaartzorg Kremer, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Uitvaartzorg Kremer verstrekt. Uitvaartzorg Kremer kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Persoonlijke gegevens (zoals geboortedatum en BSN nummer)
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres- Uw IP-adres

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?
Uitvaartzorg Kremer verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Verder zal Uitvaartzorg Kremer uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht voor uitvaartverzorging of voor het opstellen van een zgn. wilsbeschikking.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Uitvaartzorg Kremer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Met wie delen wij uw gegevens?
Uitvaartzorg Kremer verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de uitvaartverzorging, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Uitvaartzorg Kremer worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Uitvaartzorg Kremer gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies
Uitvaartzorg Kremer maakt gebruik van anonieme cookies van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen zoals Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter. We gebruiken de anonieme gegevens alleen om onze website te verbeteren. Uitvaartzorg Kremer houdt geen unieke persoonsgegevens bij (bijvoorbeeld uw naam of e-mailadres), tenzij u daarvoor kiest (bijvoorbeeld bij het invullen van het contactformulier) en deze informatie specifiek vermeldt. Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. In onze cookies wordt geen naar personen te herleiden informatie opgenomen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@uitvaartzorgkremer.nl. Uitvaartzorg Kremer zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging van uw gegevens
Uitvaartzorg Kremer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Uitvaartzorg Kremer maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Uitvaartzorg Kremer verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Dennis Kremer op.